Bão Hagupit gần kề, Trung tâm ứng biến thiên tai kêu gọi chính quyền các cấp tăng cường phòng bị

Bão Hagupit gần kề, Trung tâm ứng biến thiên tai kêu gọi chính quyền các cấp tăng cường phòng bị (Ảnh từ Cục Khí tượng Trung Ương)
Bão nhiệt đới Hagupit đang tiến gần đến Đài Loan với tốc độ nhanh hơn so với ban đầu, từ tối ngày hôm nay (02/08) cho đến sáng mai sẽ là lúc bão đến gần Đài Loan nhất. Trung tâm ứng biến thiên tai Trung Ươn……more
Social profiles